Dzīves Notikumi

Savā vēstulē pirmkristiešu draudzē Romā, Pāvils raksta:

Priecājieties līdz ar priecīgajiem,
raudiet ar tiem, kas raud!
(v. romiešiem 12:15)

Dzīves svarīgos notikumos piedzīvojam īpašu atbalstu kā daļa saimes, kas balstās uz cerību un uzticību Dieva brīvi dotai žēlastībai un laipnībai, un tādā garā pati darbojas. Šādās reizēs saņemam īpašu svētību, un arī esam par svētības nesējiem citiem.

lvLV
Scroll to Top