Draudzes sirds pukst pilsētā un laukos.

Pastor Dag Demandt

Mācītājs

Mācītājs Dāgs sāka kalpot Sv. Andreja draudzē 2021. gada janvārī pēc astoņu gadu kalpošanas Mineapoles-St. Paulas draudzē. Mācītājs uzauga Montreālā latviešu ģimenē, kur ticība un latvietība bija ļoti svarīgas. Mācītājs ieguva bakalaura grādu Concordia universitātē un maģistra grādu Waterloo luterāņu seminārā. Viņš ir LELBA Jaunatnes nozares vadītājs, šajā jomā viņš ir vadījis vairākus labdarības projektus. Mācītāja aicinājumā ietilpst kalpošana ar veco paaudzi, jauniešiem, bērniem, kā arī cilvēku tiesības un taisnīgums.

lvLV
Scroll to Top