Iesaisties

Jūsu aktīvā iesaistīšanās draudzes dzīvē ir nepieciešama, lai uzturētu dzīvu draudzi. Katram ir kāda dāvana, vai īpašas spējas, vai mazliet laika, ko varētu ziedot draudzes labā. Aicinām jūs padomāt, kā jūs varētu atbalstīt savu draudzi. Jums varbūt ir vadīšanas spējas, vai varbūt labāk jūtaties darbojoties kopā ar citiem.

Palīdzība ir vajadzīga atsevišķos gadījumos, piemēram: kad jāizsūta Draudzes Ziņas, kad jāraksta apsveikuma, vai pateicības kartītes, kad jāgatavo un jāizdala sviestmaizes bezpajumtniekiem gadskārtējā Out of the Cold akcijā. Draudzes locekļi var arī palīdzēt viens otram, piedāvājot transportu un atvedot uz baznīcu kādu draudzes locekli, kam citādi nebūtu iespējams tikt uz dievkalpojumiem.

Drīzā nākotnē paredzēts atjaunot draudzes aprūpes grupu.

Lūdzu apsveriet iespēju piedalīties kādā no draudzes pastāvīgām grupām sarakstā pa kreisi, vai arī lūdzu sazinieties ar draudzes administrātori, ja jums būtu laiks izpalīdzēt atsevišķos gadījumos. Vidusskolas skolnieki ir aicināti izpelnīt savas vajadzīgās brīvprātīgā darba stundas, veicot kādu darbu draudzē.

lvLV
Scroll to Top