JAUNĀ DRAUDZES PADOME – pēc ievešanas amatā, 8. maijā

No kreisās:

Ingrīda Vairogs – Kasiera palīdze
Māc. Ilze Kuplēns-Ewart
Imants Ķivlis – Padomes loceklis / Sidrabenes pārstāvis
Indra Mertens – Priekšsēde
Auseklis Zaķis – Vice-priekšsēdis, Administratīvos jautājumos
Agris Robežnieks – Vice-priekšsēdis, Īpašuma jautājumos
Arnis Budrēvics – Kasieris
Līga Miklašēvics – Padomes locekle
Skaidrīte Leja – Padomes locekle

(iztrūkst: Voldemārs Innus, Astrīda Kalniņš, Jānis Tannis un Laila Moore – Sekretāre)

image2

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >