Vēlamies uzzināt Jūsu domas par SIDRABENES nākotni!

Sv. Andreja draudzes padome kopā ar Sidrabenes pārvaldi ir izveidojušas aptauju par Sidrabeni. Vēlamies uzzināt, kas Jums Sidrabenē ir svarīgi – reliģiskā/garīgā atpūta, bērnu vasaras nometne, dažādas aktivitātes, sporta iekārtas, vai kaut kas cits. Mēs vēlamies uzzināt, kas Jūs veicinātu piedalīties dievkalpojumos un nodarbībās Sidrabenē un kādās aktivitātēs Jums interesētu piedalīties. Mēs vēlamies uzzināt, kas Jums patīk Sidrabenē un ko Jūs gribētu mainīt.

Aptauja ir pieejama šeit. Ir iespējams izpildīt aptauju vairākas reizes no tās pašas e-pasta adreses, ja vairāki ģimenes locekļi grib izteikties atsevišķi.

Jūs varat arī saņemt aptauju angļu vai latviešu valodā izdrukātā formātā Sv. Andreja draudzes birojā (200 Balmoral Ave., Toronto, M4V 1J6), Sidrabenē pie vārtiem, vai zvanot 416-760-8515 (līdz 30. jūnijam). Aptaujas izpildīšanas termiņš ir līdz 31. augustam.

Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Jūs varētu izpildīt šo aptauju. Balstoties uz Jūsu atbildēm, varēsim nākotnē labāk plānot Sidrabenes sarīkojumus un aktivitātes. Paldies!

Sv. Andreja draudzes padome un Sidrabenes pārvalde

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >