DIEVKALPOJUMS SIDRABENĒ: 4. decembrī – 2. Adventa Svētdienā + nodarbības, pusdienas & prieki!

SIDRABENĒ:

Nodarbības Adventa noskaņojumam visiem vecumiem, arī dziedāšana no 10iem.
Dievkalpojums 11os. Kaklu saiti var atstāt mājās – esam Sidrabenē!
Kopīgas pusdienas 12os – sēdēsim kā ģimene ap lielu galdu. Paldies pavārei Krissy par galveno maltīti – un katram, kas atnesīs vai nu kādu piedevu, vai saldo. Lūdzam pieteikties draudzes birojā: 416-924-1563 / admin@standrewslatvian.org

“CLICK HERE FOR FLYER”

 

 

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >