SIDRABENES DIEVKALPOJUMU ATSĀKŠANA – 6. novembrī

10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem un pieaugušajiem – sveicam māc. Ilzi ar atgriešanos!

11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu

12:00 Kopīgas pusdienas. Šefpavāre Krissy Pāvelsone gatavos galveno ēdienu, laipni aicinām paņemt līdz piedevu, vai kādu saldo ēdienu.
IMG_3512IMG_1666

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >