Dāmu komitejas rīkotās “Pankūku brokastis” 22. janvarī 09:00

Pieaugušiem $10 / jauniešiem $5 / bērniem līdz 5 g.v. par brīvu

11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >