Sv. Jāņa draudzes mācītāja Ģirta Grietiņa ievešana amatā 4. martā (O. Sila fotogrāfijas – paldies!)

Arch. Lauma Zušēvica (vidū ) ar māc. Ģ. Grietiņu un māc. Ilzi. No kreisās: mācītāji D. Kaņeps, R. Caune, F. Kristbergs, I. Zvirgzds un prāv. G. Lazdiņš.

Māc. Grietiņa ģimene: sieva Ilze un bērni Beāte, Adriāns un Anna.

Māc. Grietiņš, māc. Ilze un S. Korule.

Sv. Andreja draudze priekšniece Indra Mertens un Līga Miklašēvica apsveic māc. Grietiņu mūsu draudzes vārdā.

Cienasts pēc dievkalpojuma.

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >