APSVEICAM mūsu jaunos draudzes locekļus! / CONGRATULATIONS to our new St. Andrew’s members!

LIELDIENĀS, Svētdien, 16. aprīlī, Sv. Andreja draudzes saimei pievienojās JANE BUDRĒVICS, un caur kristībām LILY MADISON WINTER.

On EASTER SUNDAY, April 16, St. Andrew’s welcomed new member JANE BUDREVICS, and new member through Baptism: LILY MADISON WINTER.
Performing the Baptism: Rev. Ilze Kuplēns-Ewart; welcoming on behalf of the congregation: Indra Mertens, Council Chair.

Pastor Ilze with Jane Budrevics

Pastor Ilze baptizing Lily Madison Winter (with her parents Christine & Jordan Winter)

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >