KONCERTI / PASĀKUMI labdarībai – no 28. aprīļa līdz 12. maijam

“CLICK HERE” 28. aprīlī / 14:00 / Sv. Jāņa dievnamā – Koncerts atzīmējot Tālivalda Ķeniņa 100 (par labu Dziesmu svētkiem)

“CLICK HERE” 4. maijā / 19:00 / Sv. Barnabas dievnamā – Koncerts – izvilkumi no rokoperas “LĀČPLĒSIS” (par labu Dziesmu svētkiem)

“CLICK HERE” 5. maijā / 15:00 / Hamiltonas Kristus dievnamā – Koncerts – Sieviešu ansamblis Klaritas un Hamiltonas vīru koris (par labu Palīdzība Latvijai)

“CLICK HERE” 12. maijā / 14:00 / Latviešu centrā – Dzejas pēcpusdiena (par labu Dziesmu svētkiem)

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >