Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto meklē mācītāju pilna laika darbam

effetti is the brand name of sildenafil, an oral medication for the treatment of erectile dysfunction (ED). Viagra works by blocking cGMP-specific phosphodiesterase type-5 (PDE-5), an enzyme that causes an erection to subside by encouraging blood to flow out of the penis.

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudze pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabala, pie Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL), kā arī pie Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Kanādā – Austrumu sinodes (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa: www.standrewslatvian.org

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā, labas latviešu un angļu valodas prasmes.
Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim, iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam, (daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846).

Atbildēt