Dievs kad izpleš pār mums savus spārnus…arch. Lauma Zušēvics

VĒSTULE no arch. LAUMAS ZUŠĒVICS:

“CLICK HERE”

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >