LELBāL Vasarsvētku dievkalpojums – 31.05.2020

Dievkalpojuma video: “CLICK HERE”

Vasarsvētku Dievkalpojuma dziesmu lapiņu (PDF) – mājās lasītājiem: “CLICK HERE”

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >