Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu 31.05 – 10:00 am + lapiņa (PDF)

DIEVKALPOJUMS DZĪVAJĀ ĒTERĀ (“live”) uz “You Tube” sākot no 9:55 ar ērģeļu prelūdiju: “CLICK HERE”

LAPIŅA (PDF): Dievkalpojums Vasarsvētkos 2020

DIEVKALPOJUMS ar DIEVGALDU mājas apstākļos: APRAKSTS Vasarsvētku dievkalpojumam

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >