LAULĪBAS

Iemīlējušies? Vai atraduši savu īsto? Apsveicam! Priecājamies, ka vēlaties to apstiprināt ar Dieva svētību ģimenes un draugu priekšā. Mācītāja jūs var salaulāt arī citās vietās, kaut gan iesaka laulāties dievnamā, kur sajūt īpašu svētību un svinīgumu.

Dažbrīd, gatavojoties kāzām, satraukums var pārņemt visu citu. Mācītāja saredz kā savu uzdevumu ne tikvien jūs salaulāt, bet arī palīdzēt jums sagatavoties laulības dzīvei, kur Dieva svētība atklājas visās dzīves sfērās. Viņa parasti tiekas ar pāŗiem 4 vai 5 reizes pirms laulībām. Viena no tām ir veltīta tieši jūsu laulību ceremonijas izveidošanai. Silti iesakām sazināties ar mācītāju par pārrunām vismaz 6 mēnešus pirms paredzēto laulību datuma.

Un, lūdzu, pirms sākat kaut ko plānot, pārbaudiet, vai mācītāja iecerētajā datumā ir pieejama! Lūdzu nosūtiet izpildīto anketi mācītājai!
Lūdzu arī izlasiet šo svarīgo informāciju no Ontario valdības: GETTING MARRIED

 

wedding

Bridesmaids

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >