LŪGŠANAS

Ir reizes dzīvē, kad apzināmies – nepietiek ar mūsu spēkiem vien. Rūpes ir jānodod Dieva ziņā. Tāpēc griežamies pie Dieva lūgšanās. Lūgšanām ir milzīgs spēks.

Mudinām nekautrēties paziņot mācītājai, ja vēlaties, lai kādu piemin lūgšanās dievkalpojumā, bet arī tad, ja vēlaties, lai viņa to dara savās privātajās lūgšanās.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >