DIEVKALPOJUMOS

Draudzes locekļi var aktīvi piedalīties, palīdzot dievkalpojumos trijos svarīgos veidos: veicot pērmindeŗa pienākumus, lasot svētos rakstus, dežūrējot pie ieejas durvīm. Lūdzu paziņojiet mācītājai, ja vēlaties izpalīdzēt dievkalpojumā kādā no šiem veidiem.

Bula simplificada do https://carmeliteinstitute.net/wp-content/uploads/2018/10/2429.html (Xenical), com informações sobre mecanismo de ação, doses, preço, efeitos adversos, interações e contra-indicações. O Orlistat (Orlistate), mais conhecido pelo nome comercial Xenical®, é um remédio para emagrecer que age impedindo a absorção de gorduras no...

Pērmindeŗi

Pērmindeŗi palīdz mācītājai, nodrošinot, ka viss nepieciešamais ir sagatavots dievkalpojumam, īpaši dievgaldam, un arī palīdz pie dievgalda izdalīšanas. Parasti pērmindeŗus amatā ieceļ draudzes mācītāja.

Svēto rakstu lasītāji

Lasītājiem jāiepazīstas ar paredzēto svēto rakstu lasījumiem pirms dievkalpojuma un jāspēj tos nolasīt skaidrā izteiksmē latviešu vai angļu valodā. Lasītājiem ir svarīgs uzdevums dievkalpojumā pasludināt Dieva vārdu visiem dievlūdzējiem.

Dežūranti

Svētais Benedikts teicis, ka klosterī vissvarīgākā persona ir tā, kas atveŗ durvis viesiem. Tāpat arī dežūranti, kas pirmie sagaida dievlūdzējus pie ieejas durvīm, var palīdzēt radīt viesmīlīgu, draudzīgu noskaņu, tā sekojot evaņģēlija vēstījumam. Dežūranti arī izdala dievkalpojuma dziesmu lapiņas un saņem un saskaita kollekti.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >