MŪZIKAS DZĪVĒ

Sv. Andreja draudzē esam vienmēr gatavi pieņemt dažāda veida piedalīšanos. Visi draudzes locekļi ir daļa no mūsu draudzes mūzikas dzīves. Mēs neesam tikai novērotāji, bet gan visi kopā radām mūziku, kas veido mūsu kopīgo piedzīvojumu. Līdz ar to mēs augam kopā un topam pārveidoti.

Vai jums ir idejas vai ieteikumi? Kādu mūziku jūs vēlētos klausīties? Vai jūs spēlējat kādu instrumentu, vai dziedat? Vai jums ir mākslinieciski talanti ar ko jūs vizuāli varētu padziļināt mūzikas pārdzīvojumu? Vai esat nopietni padomājuši piedalīties korī vai kādā ansamblī?

Sv. Andreja draudzē būsim pretimnākoši sadarboties un attīstīt dažāda līmeņa talantus. Nāciet un piedalieties!

Idejas?  Ieteikumi?  Domas par piedalīšanos? Aprunāsimies!

Atsūtiet man e-pastu: davids smits@hotmail.com

music

 

 

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >