KALENDĀRS

JŪNIJS

Sestdien, 29. jūnijāJĀŅU SVINĒŠANA Sidrabenē

30. jūnijā 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu

JŪLIJS

7. jūlijā – DZIESMU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
10:00 Ekumenisks dievkalpojums Dziesmu Svētku ietvaros.
Dievkalpojumu vadīs: arch. Lauma Zušēvica; vietējie Toronto un apkārtnes mācītāji; māc. Pauls Barbins (no Klīvlandes latviešu baptistiem). Sprediķos diak. Imants Miezis no Īrijas. Dziedās: Ogres koris un Sv. Jāņa draudzes ansambli – pēc dievkalpojuma sadraudzības kafijas galds

14. jūlijā – 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)
SIDRABENĒ: 14:00 Sidrabenes nometnes atklāšanas svētbrīdis ABĀS VALODĀS

21. jūlijā – 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 Dievkalpojums visām paaudzēm, ABĀS VALODĀS. Bērnu nometnes ietvaros.

Sestdien, 27. jūlijā SIDRABENĒ: SID KAFĒ 14:00 – Draudzes “pikniks” – (rīko Dāmu kom. / SID SVĒTKU ietvaros)

28. jūlijā – 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja – vadīs prāv. emer. Ivars Gaide)
SIDRABENĒ: 11:00 Dievkalpojums visām paaudzēm, ABĀS VALODĀS. Bērnu nometnes ietvaros.
Pēc tam: BBQ pusdienas un SID SVĒTKI ar aktivitātēm.

AUGUSTS

4. augusts – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 Dievkalpojums visām paaudzēm, ABĀS VALODĀS. Bērnu nometnes slēgšana.

11. augusts – 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

18. augusts – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa – vadīs māc. Ilze Kuplēna-Ewart)

25. augusts – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

29. augusts – 01. septembris LELBA DRAUDŽU dienas Katskiļos – Galvenie lektori: māc. Ilze Kuplēna-Ewart un Dr. Dace Balode (Latvija)

TORONTO UN APKĀRTNES SARĪKOJUMU SARAKSTS (no Latvija Amerikā)

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >