KALENDĀRS

JŪLIJS

Sestdien, 27. jūlijā SIDRABENĒ: SID KAFĒ 14:00 – Draudzes “pikniks” – (rīko Dāmu kom. / SID SVĒTKU ietvaros)

28. jūlijā – 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja – vadīs prāv. emer. Ivars Gaide)
SIDRABENĒ: 11:00 Dievkalpojums visām paaudzēm, ABĀS VALODĀS. Bērnu nometnes ietvaros.
Pēc tam: BBQ pusdienas un SID SVĒTKI ar aktivitātēm.

AUGUSTS

4. augusts – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 Dievkalpojums visām paaudzēm, ABĀS VALODĀS. Bērnu nometnes slēgšana.

11. augusts – 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

18. augusts – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa – vadīs māc. Ilze Kuplēna-Ewart)

25. augusts – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

29. augusts – 01. septembris LELBA DRAUDŽU dienas Katskiļos – Galvenie lektori: māc. Ilze Kuplēna-Ewart un Dr. Dace Balode (Latvija)

SEPTEMBRIS

1. septembrī – 12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Jāņa)

8. septembrī – Kapu svētki
11:00 DIEVKALPOJUMS York kapsētā kopīgs visām draudzēm

15. septembrī – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

22. septembrī – 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja – vadīs māc. Juris Cālītis)
– Pēc dievkalpojuma draudzes pēcpusdiena ‘Rudens svētki’.

TORONTO UN APKĀRTNES SARĪKOJUMU SARAKSTS (no Latvija Amerikā)

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >