KALENDĀRS

JŪLIJS

SESTDIEN, 22. jūlijā
SIDRABENĒ
: SID KAFĒ: 10:00 – “Ar grāmatu pie galda”, tikšanās un pārrunas
13:30 Draudzes “pikniks” – (SID SVĒTKU ietvaros)

23. jūlijā – 7. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS pilsētā (Sv. Andreja) (diakone Inese Upmane-MacDonald)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS Bērnu nometnes ietvaros / SID SVĒTKI

SESTDIEN, 29. jūlijā, SID KAFĒ: 10:00 – “Ar grāmatu pie galda”, tikšanās un pārrunas

30. jūlijā – 8. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS pilsētā (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS Bērnu nometnes ietvaros

AUGUSTS

PIEKTDIEN, 4. augustā, SIDRABENĒ: Bērnu nometnes slēgšana – 18:30 Kopējas vakariņas ar vecākiem
20:00 svētbrīdis un atvadas

SESTDIEN, 5. augustā, SID KAFĒ: 10:00 – “Ar grāmatu pie galda”, tikšanās un pārrunas

6. augusts – 9. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu kopīgs ar Hamiltonas Kristus draudzi
11:00 DIEVKALPOJUMS pilsētā (Sv. Jāņa)

13. augusts – 10. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja) (māc. Ģirts Grietiņš)

20. augusts – 11. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

27. augusts – 12. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja) (prāv. emer. Dr. F. Kristbergs)
Pēc dievkalpojuma Dāmu komitejas rīkotā draudzes pēcpusdiena “Vasaras atvadu BBQ”

TORONTO UN APKĀRTNES SARĪKOJUMU SARAKSTS (no Latvija Amerikā)

 


 

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >