SEPTEMBRIS

generico Gold 100mg Tablet is a phosphodiesterase type 5 inhibitor that helps to relax as well as dilate the blood vessels in the body. It helps to increase the flow of gore in certain parts of the figure. This drugs can be used for treating erectile dysfunction among men.

13. septembrī – KAPU SVĒTKI
11:00 VIRTUĀLAIS DIEVKALPOJUMS no York kapsētas kapličas

20. septembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS DIEVNAMĀ (kopīgs)
Pēc dievkalpojuma Sv. Jāņa draudzes pilnsapulce

27. septembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS ar DIEVGALDU (Sv. Andreja)

TIKAI ar iepriekšpieteikšanos: admin@standrewslatvian.org vai 416-924-1563 (lūdzu atstājiet ziņu)

———————————————————————————————————————–

TORONTO UN APKĀRTNES SARĪKOJUMU SARAKSTS (no Latvija Amerikā)