NOVEMBRIS

generico Gold 100mg Tablet is a phosphodiesterase type 5 inhibitor that helps to relax as well as dilate the blood vessels in the body. It helps to increase the flow of gore in certain parts of the figure. This drugs can be used for treating erectile dysfunction among men.

1. novembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS / WORSHIP in BOTH LANGUAGES

7. novembrī – SIDRABENĒ: Rudens talka 9:00 – 16:00

8. novembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS ar Kristībām (Laila Anna Langīns) (Sv. Andreja)

15. novembrī – Valsts svētki
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

“YouTube” Svētbrīdis par tēmu: “Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”
Turpinājums no “Mūsu Tēvs debesīs”

22. novembrī – Mirušo piemiņas diena
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja)

29. novembrī – 1. Advents
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
“YouTube” Svētbrīdis par tēmu: “Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna”
Turpinājums no “Mūsu Tēvs debesīs”

DECEMBRIS

6. decembrī – 2. Advents
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS / ADVENT (St. Nicholas) WORSHIP in BOTH LANGUAGES

———————————————————————————————————————–

TORONTO UN APKĀRTNES SARĪKOJUMU SARAKSTS (no Latvija Amerikā)