SIDRABENES BĒRNU NOMETNE 2020 – pirmā veiksmīgā nogale jau notikusi – iespēja vēl piedalīties šovasar!

SIDRABENES BĒRNU NOMETNE 2020 – pirmā veiksmīgā nogale jau notikusi – iespēja vēl piedalīties šovasar!

SIDRABENES BĒRNU NOMETNE 2020!
Ir grūti aprakstīt pirmo nedēļas nogali nometnē. Varam tikai teikt BURVĪGA! Sakarā ar šīs dienas likumiem, Sidrabene 2020 ir „dienas” nometne kura ilgst no piektdienas vakara ar balli, visu dienu sestdien’ un atkal svētdien’ līdz 4:00 p.p.
Bērni ierodās katru rītu kur visus pārbauda lai nav nekādi veselības ierobežojumi. Bērniem atgādinam lai respektē viens otru, un mēģina ieturēt distanci starp katru ar „helikopteru”.
Astoņi vadītāji, deviņpadsmit bērniem (7.g.v. – 15.g.v.) uzbūra neticamu, aktīvu programmu ievērojot visus provinces likumus.
Ko mēs darījam var tikai aprakstīt ar dziesmu (ko vadītāji sacerēja).

(meld. “Vēstule no Sorento”)

Vakar saņēmu es pergamento,
Ko rakstīja Premjēris Fords,
Lai paliekam visi mūsu mājās
Un kļūstam mēs galīgi „BORED”.

Mazgā rokas, mazgā rokas, mazgā rokas,
Ejam peldēt mūs baseinā.
Spēles un draugi un zaļi lauki
Mūs mīļajā Sidrbanenē!

Bet nometne atvēra vāŗtus
Un bērni šeit priecīgi nāca,
Pie draugiem, pie dabas, kur atmiņas labas
Un vadītāj visu ko māk!

Mazgā rokas….

Tad rādīja medības putnus,
Un mācijam Ūsiņam jāt,
Rokdarbi, spriguļi, puķu vaiņag’
Pie druīda svētozola!

Mazgā rokas…

Gaidam visus bērnus atpakaļ ar vēl vairāk draugiem, uz nākošām divām nedēļas nogalēm, no 31. jūija līdz 2. augustam, un no 7. augusta līdz 9. augustam. Tuvāku informāciju var atrast rakstot: sidrabenesnometne@gmail.com

SIDRABENES NOGALES NOMETNE sākot ar 24-26 jūliju

SIDRABENES NOGALES NOMETNE sākot ar 24-26 jūliju

JAUNĀKĀS ZIŅAS! Sidrabenes bērnu nometnes komiteja ar prieku paziņo ka pēc lielas plānošanas mēs varam piedāvāt jūsu bērniem/mazbērniem apmeklēt Sidrabenes Nogales Nometni 2020! Liels paldies visiem vecākiem, Sidrabenes Pārvaldei, draudzes Padomei un visiem brīvprātīgiem darbiniekiem par palīdzību un atbalstu!
Nometnes datumi būs:
24-26 jūlijs / 31 jūlijs – 2 augusts / 7-9 augusts

Papildus informācija un reģistrācijas formas izsūtīs Sidrabenes nometnes bērnu vecākiem pa ē-pastu, vai arī tās būs pieejamas baznīcas mājas lapā: www.standrewslatvian.org (tuvākā nākotnē). Ar jautājumiem rakstiet uz: sidrabenesnometne@gmail.com

Jauns rīts – arch. Lauma

Jauns rīts – arch. Lauma

Lai aust jauns rīts!

Dieva un Kristus miera svētītus Svētā Gara svētkus!

Šorīt, kad ziņas vēsta, kā pēdējās naktīs mierīgi protesti pārvērtušies nemieros, degušas ēkas, augušas bailes, lūdzu no sirds, lai Svētais Gars dod vārdus, ar kuriem cits citu varam stiprināt, un Gara vadību ne tikai mūsu Baznīcai, bet itin visiem, kas tagad tik ļoti strādā, lai piepildītos Dāvida senās lūgšanas vārdi: “Rādi mums, Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums! Lai ieklausos, ko saka Dievs, – Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt! Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas Viņu bijā, – godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm.” (Ps 85:8-11)

Mums vēl liels darba priekšā, jo ASV aizspriedumainība pret cilvēkiem nav ierobežota. Ieklausīsimies sevī, vai arī mūsos neslēpjas tās grēks! Lūgsim, lai Dievs palīdz katrā saskatīt Viņa bērnu, paša Kristus attēlu! Nezināms autors stāsta, kā reiz kāds rabīns prasījis studentiem:
“Kad nakts pārtop dienā?”
“Kad dzīvnieku tālumā redzot, varam pateikt, vai tas ir aita vai suns?”
“Nē,” atbildēja rabīns.
“Kad koku tālumā redzot, vari pateikt, vai tas ir vīģes vai firziķu koks?”
“Nē,” atbidējis rabīns.
“Kad tad?” lūdza studenti.
Gudrais rabīns atbildējis: “Tad, kad ieskatoties cilvēka sejā, tu redzi, ka tas ir tavs brālis vai māsa. Jo, ja tu to nespēj, tad vienalga, cik ir pulkstenis, vēl ir nakts.”

Lai aust jauns rīts un spēja katrā saredzēt māsu vai brāli!
Kristus mīlestībā,
+ Lauma

Foto: Tālis Rēdmanis

 

Ziņojums sakarā ar COVID-19 un māc. Ilzi Kuplēnu-Ewart

Ziņojums sakarā ar COVID-19 un māc. Ilzi Kuplēnu-Ewart

Ziņojums sakarā ar COVID-19 un mācītāju Ilzi Kuplēnu-Ewart

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze, māc. Ilze Kuplēna-Ewart un draudzes padome seko Ontario provinces norādījumiem attiecībā uz Covid-19 situāciju. Mēs izmantojam jaunus veidus, lai sniegtu draudzei garīgo stiprinājumu, kas ir tik ļoti vajadzīgs šobrīd. Piemēram: katru nedēļu notiek virtuāli svētbrīži un bībeles stundas abās valodās, kā arī veco ļaužu apzvanīšana.

Sakarā ar šo pandēmiju un tās globālajām sekām, padome ir lūgusi māc. Ilzei Kuplēnai-Ewart turpināt kalpot kā Sv. Andreja draudzes garīgai vadītājai līdz 2020. gada beigām. Esam pateicīgi, ka viņa ir piekritusi to darīt, bet ar samazinātu darba slodzi, strādājot 3 no 4 nedēļām mēnesī, sākot ar 1. jūliju, 2020.

Kad tiks atcelti Covid-19 ierobežojumi, mēs ievērosim sekojošo kalendāru: dievkalpojums pirmā mēneša svētdienā notiks Sidrabenē un otrā un ceturtā mēneša svētdienā Sv. Jāņa dievnamā, 200 Balmoral Ave.

Māc. Ilzes brīvā nedēļa sāksies pēc otrās mēneša svētdienas un ilgs līdz trešajai mēneša svētdienai. Mūsu draudzes administrātore, Sarma Gaide, un draudzes padome turpinās jums sniegt atbalstu.

Starplaikā mūsu mācītāja meklēšanas komiteja turpina savu darbu. Mēs ziņosim par panākumiem, kad tie kļūs zināmi.

Lūdzu turpiniet sekot līdz mūsu ik nedēļas ē-pasta sūtījumiem un baudiet “YouTube” ievietotos svētbrīžus abās valodās (“YouTube channel” – Sv. Andreja draudze Toronto).

Lūdzu sazinieties ar draudzes biroju, ja vēlaties saņemt mācītājas pārdomas pa pastu (tie, kas vēlas, bet tos līdz šim nesaņem), vai ja jums ir techniskas grūtības: admin@standrewslatvian.org, vai atstājiet ziņu: 416-924-1563 un jums atzvanīs.

Dievpalīgu vēlot – Indra Mertens, Padomes priekšsēde

“Ravējot” – arch. Laumas raksts

“Ravējot” – arch. Laumas raksts

Ravējot

Šajā Covid-19 laikā liels ģimeņu skaits pirmoreiz iekopj dārzus un vairāk dodas dabā staigāt. Dvēselē norimst nemiers dabā strādājot. Domas kļūst cerīgākas, un nāk atskārsme, ka visās grūtībās Dievs turpina gādāt, un mums arvien ir daudz par ko pateikties. Arī es dodos ravēt, lai zemi sagatavotu stādiem. Pateicos, ka mammiņa iemācīja man pazīt vismaz ‘parastās’ nezāles un saprast, ka arī tā Dievs iesaista savā darbā. Dārzā labi ravēt, bet ne tik labi nezāles meklēt cilvēku vidū.

Jēzus līdzībā Mateja ev. 13:24-30, Dieva valstība tiek salīdzināta ar cilvēku, kura tīrumā ienaidnieks slepeni iesējis nezāles starp kviešiem. Kalpi ir gatavi pat vainot saimnieku: “Vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles?” Saimnieks atbild: “Tas ir ienaidnieka darbs.” Skaidrs – kalpiem gatavs atrisinājums: “Vai tu gribi, lai ejam tās izravēt?” “Nē, ka, nezāles ravēdami, jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai.” Kalpi taču atšķirtu nezāles no kviešiem, vai ne? Izlemt, kurš cilvēks derīgs Dieva valstībai, kurš nē – tas vienīgi Dieva darbs. Vai tā mēs žēlastībā netiekam pasargāti no neatgriezeniskām kļūdām, bet tiekam aicināti rast iespējas, kā blakus otram ‘augot’, sadzīvosim šodien, rīt un pēc krīzes, lai arī dēļ mūsu darba vairotos Dieva svētība.

Arī tagad, kad daudzi kļūst nepacietīgāki, jo sajukumā aug bailes par nākotni, un ir jau tik cilvēcīgi pamazām meklēt, ko vainot! Atskan pašpārliecinātas balsis, kas pārmet tam vai tai, kas kā ‘nezāles’ izpostījuši viņu ar lielām pūlēm un darbu iekoptos ‘dzīves dārzus’! Tie sējuši tikai vislabākās sēklas pārliecībā, ka tās ilgi nesīs augļus. Izmisumā atskan vārdi: “Mēs neesam šo pelnījuši!” Izjūtot bezspēku, ka nevaram kontrolēt to, kas notiek, kaut mēs nemeklētu, ko vainot, bet katrs turpinātu lūgt pēc miera un gudrības izlemt, kā reaģēt un ko darīt tālāk, lai veidotos arvien tuvākas attiecības ar Dievu un ar citiem, kam blakus jādzīvo.

Aizvakar lija un nevarēju iet ravēt, tomēr izbrīnā vēroju, kā ārā atspirgt daba krāsu eksplozijā. Istabā ziņas vēstīja par ļaunā vīrusa augošām sekām. Lūdzu par savu un citu ģimenēm, par varoņiem un varonēm! Īpaši šodien, Starptautiskajā Māsu dienā, lai lielākais paldies medmāsiņām, kas kā dziedinātājas turpina dāvināt cerību. Daudzi ir atveseļojušies un, pavisam negaidīti, līdz ar viņiem atspirgusi arī daba – kā gaiss, tā arī ūdeņi kļuvuši tīrāki! Lai šī cerības zīme dāvina gaismu tumšākiem brīžiem! Lai Dievs turpina dziedināt dabu un mūs caur tās dāvanām! Viņš lai svētī mūs ticībā, cerībā un mīlestībā!

+ Lauma

Foto: Baiba Rēdmane

Veselība un slimība – arch. Lauma

Veselība un slimība – arch. Lauma

Veselībā un slimībā

 Domas izraisīja avīzes komiksā attēlotā aina, kurā notiek saruna starp diviem sen laulātiem draugiem. Vīrs prāto: “Zini, ja viens no mums saslimtu ar corona vīrusu, tas visticamāk otram pieliptu”. Sieva mierīgi apstiprina: “Es zinu”. Klusējot, sieva uzliek roku vīram, abi skatās pārtikas sarakstā. Nāk prātā laulībās dotie solījumi. Pa gadiem teksts šad tad mainījies, tomēr parasti atskan solījumi mīlēt, cienīt, kopā palikt ar otru priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā vai slimībā, līdz Dievs nāvē šķirs. Covid-19 laikā mūža draugiem dotie laulību solījumi daudziem tiek pārbaudīti varbūt vēl nepiedzīvotos veidos.

Katra laulība ir unikāla – tikai viena, kaut simboliski, tomēr spēcīgi vieno miljonus. Apustulis Pāvils savā vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā dalījās vārdos, kas raksturoja kristīgās laulības dzīves būtību un ieguva vēl plašāku nozīmi, kad viņš līdzībās vīra tēlā saredzēja Kristu un sievas tēlā – Baznīcu. Tie abi savstarpējā mīlestībā brīvprātīgi vienoti un gatavi otra labā uzupurēties – veselībā un slimībā. Mēs visi kopā esam Viņa miesa, Viņa Baznīca, kas esam apliecinājuši savu ticību Kristum.

Šajā Covid-19 laikā mūsu Baznīca ir bijusi uzticīga Viņam un pavisam vēl nepiedzīvotos apstākļos turpinājusi pildīt savu solījumu sludināt Kristus evaņģēliju. Tie esat jūs, kas turpinājuši strādāt un kopā lūgt, lai tas, kurš viens palicis un augošās bailēs par to, kā nesaslimt vai samaksāt rēķinus, izjustu Dieva mieru. Lai tas, kurš sēro par mūžībā aizsaukto dzīves draugu un nespēju pat atvadīties, tiktu stiprināts kristīgās cerības dziedinošā spēkā. Lai tas, kuram kļuvis grūtāk ciešās telpās ilgstoši būt mūža drauga ‘labākajai pusei’, atcerētos, cik atbrīvojoši atvainoties un saņemt otra piedošanu, kā Kristus žēlastību. Lai tas, kurš jūtas tik vainīgs, jo bērniem nav spējis būt labs vai pacietīgs skolotājs, saprastu – ja bērniņš juties mīlēts, viņš būs audzis visvērtīgākajā gudrībā. Paldies visiem, kas esat Kristus Baznīca.

Lasīju par kādas laulību terapeites ieteikumu katru dienu laulātam draugam komplimentā izteikt pateicību. Ja grūti iedomāties par ko, tad terapeite ieteikusi sākt ar pateicību par to, ko bieži uztveram kā pašsaprotamu. Ieteikumam sekojot, daudzas laulības piedzīvojušas svētību! Kā būtu, ja mēs simboliski apdāvinātu Kristu daloties ar mūsu draudzēm? Gan caur labiem vārdiem, lūgšanām, gan ar saviem ziedojumiem izteicot savu pateicību.

Ir novērots, kā pulcējoties dievkalpojumos virtuālajā pasaulē, vieglāk piemirst draudzes locekļiem ziedot draudzes darbam. Turpināsim pēc iespējām atbalstīt savas draudzes. Saprotam, ka šajā laikā kādam varētu būt grūtāk ziedot, tādēļ, lai otra devīgums nes to, kā mīļu brāli vai māsu. Jūsu ziedojumi, vai tie būtu finansiāli, vai cita veida dāvanas, arvien svētīs mūsu draudzes darbu ar iespējām veselībā un slimībā, priekos un bēdās visiem kopā turpināt uzticīgi pildīt dotos solījumus Jēzum Kristum, mūsu visu mūža Draugam!

Jūsu,

+ Lauma

Foto: Baiba Rēdmane