Vai cilvēks miris pēkšņi, negaidīti, vai gados jauns, vai sasniedzis zīmīgu vecumu, tuviniekiem tas ir ļoti liels pārdzīvojums. Šī ir reize, kad mācītāja var jums īpaši palīdzēt. Lūdzu zvaniet viņai uz mājām (416-497-0303), vai uz mobilo telefonu (416-994-2136), katrā gadījumā pirms norunājat laiku bērēm. Mācītāja ļoti vēlētos jums palīdzēt, bet viņai ir jārēķinās arī ar citiem, neatliekamiem pienākumiem. Mācītāja sarunās laiku, kad tikties ar jums, lai pārrunātu izvadīšanu.

Mācītāja sarunās laiku, kad tikties ar jums, lai pārrunātu izvadīšanu.

Jautājumi, par ko var padomāt pirms tikšanās ar mācītāju::

  • Vai vēlaties dziedāt? Ja jā, vai ir kāda īpaša dziesma vēlama?
  • Vai aizgājušajam bija kāda īpaši iemīļota mūzika?
  • Vai kāds no tuviniekiem vēlētos pateikt kādu vārdu?
  • Vai ir kāda organizācija, kurai vajadzētu paziņot par nāves gadījumu?
  • Cik daudz no dievkalpojuma būs angļu valodā? Ja arī dievkalpojums notiek angļu valodā, mācītāja novadīs zināmas daļas latviešu valodā, kā – ticības apliecību, svētīšanu, funerālijas pie kapa, Mūsu Tēvs lūgšanu.

Mācītāja pieminēs jūsu tuvinieku ar piederīgajiem draudzes lūgšanā parasti nākošajā svētdienā pēc nāves gadījuma.