Jums bērniņš piedzimis – apsveicam!

Ar pirmo brīdi, kad jūsu jaundzimušo ielika jums rokās, droši vien piedzīvojāt īpašu laimi un pateicību. Šī bezspēcīgā, trauslā būtne uzticēta jums – uz visiem laikiem! Jūsu tuvinieku mīlestība būs atbalsts, bet varbūt jūs sajūtat vēlēšanos pēc kaut kā vairāk: lai jūsu bērniņš tiktu svētīts.

Draudzē tas notiek kristībās, angliski Holy Baptism. Tās ir Dieva laipnības dāvana: ārēji redzama zīme, ka jūsu mazulis pieder Dievam caur Jēzus atdošanos mūsu dēļ. Mēs kristījam bērnus dievkalpojuma laikā, jo kristībās ieejam saistībā ar Dievu kā daļa no draudzes, kas lūdz un slavē Dievu. Svētā Andreja draudzē jūsu bērniņš būs daļa no vienas Dieva mīļotas, Kristus apžēlotas un Svētā Gara vadītas saimes.

Visa draudze ir līdzatbildīga par jums un par jūsu bērniņu.

Mēs lūgsim Dievu par jums, un būsim pieejami, lai jūs stiprinātu un atbalstītu.

Ja vēlaties, lai jūsu bērniņš piedzīvotu šo nozīmīgo svētību, lūdzu izpildiet anketi un nosūtiet uz draudzes biroju (admin@standrewslatvian.org) un piezvaniet mācītājai, lai sarunātu laiku tikties un iepazīties tuvāk ar kristību dziļo nozīmi jūsu ģimenei.

baptism2

baptism3

baptism