Kā ziedot Sv. Andreja DRAUDZEI / How to donate to ST. ANDREW’S

KĀ VAR ZIEDOT SV. ANDREJA DRAUDZEI

 1. Izmantojot “e-transfer” var sūtīt ziedojumu uz: admin@standrewslatvian.org
  Ja ziedojums ir noteiktam mērķim (piem. piemiņas ziedojums, utt.) lūdzu to norādīt “message” kastītē.
 2. Augšā labajā stūrī ir “ZIEDO” poga, kas ir savienota ar “canadahelps.org” formu ar kuru, izmantojot kredītkarti, var ziedot atsevišķā reizē vai uzstādīt ik mēneša maksājumu. Tāpat lūdzu norādiet, ja ziedojums ir domāts noteiktam mērķim.
 3. Var izpildīt ziedojumu veidlapu un atstūtīt uz draudzes biroju pa e-pastu vai pastu. Ziedojumu lapa: CLICK HERE
 4. Var uzrakstīt čeku uz “St. Andrew’s Ev. Luth. Latvian Congr.” norādot “memo line”, kam ziedojums domāts un atsūtīt to uz: 200 Balmoral Ave., Toronto, ON, M4V 1J6

HOW TO DONATE TO ST. ANDREW’S

 1. Through online banking send an e-transfer to: admin@standrewslatvian.org
  If the donation is for a specific cause (i.e. memorial, etc.) please note that in the message line.
 2. Click on the DONATE button top right and use a credit card to donate. This is a link to “canadahelps.org”.
  You can set up a monthly donation or do a one-time donation. Note in the message line if the donation is for a specific cause.
 3. Fill out a donation form for a monthly or one-time donation and return it to the church office via e-mail or mail. Donation form: CLICK HERE
 4. Write a cheque to “St. Andrew’s Ev. Luth. Latvian Congr.” with a note in the memo line and mail it to: 200 Balmoral Ave., Toronto, ON, M4V 1J6

 

 

lvLV
Scroll to Top