SIDRABENE meklē ĪPAŠUMA un IEKĀRTU APKOPĒJU

About-Sidrabene

Sidrabene ir 65 akru lauku īpašums, kas atrodas Burlingtonā (5100 Appleby Line), Ontario, un pieder Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudzei Toronto. Draudze meklē Sidrabenei kvalificētu, enerģisku personu, kam būtu interese dzīvot un strādāt ideālā lauku vidē.

Darba pienākumos ietilpst apkopt īpašumu, darboties ar maza izmēra lauksaimniecības techniku, veikt nelielus remontus, nodrošināt dažādu ēku, peldbaseina un ūdens sistēmas uzturēšanu kārtībā visu gadu.

Veiksmīgam kandidātam būs vismaz 3 gadu pieredze ēku un īpašumu uzturēšanā, datora pamatlietošanas prasmes un derīga  Ontario “Class G” braukšanas apliecība.

Atalgojums būs atbilstošs  pieredzei. Dzīvošana uz vietas ir nepieciešama. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuŗus aicināsim uz interviju.

Lūdzu nosūtiet CV (“resume”) uz: admin@standrewslatvian.org – Ivara Jēgera uzmanībai līdz 2024. g. 19. janvārim.

lvLV
Scroll to Top